Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy Piekary Śląskie 2013 r.

Śląski Urząd Wojewódzki 2013 r.

Szkolenie w Limanowej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 20.09.2013

Rozliczanie delegacji 28.10.2013 Częstochowa

Profesjonalna obsługa szkoleń.

 

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA SZKOLENIA 1-DNIOWEGO OTWARTEGO

OFERTA  SZKOLENIA:

 Trudności, wątpliwości, błędy praktyki w udzielaniu zamówień publicznych po nowelizacji z uwzględnieniem przykładów naruszeń w świetle najnowszych wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP oraz orzecznictwa 2016-2017 KIO, SO, SA i Sądu Najwyższego  (Dz.U. z 2016r. poz. 1020):

 Wykładowca:  prof. dr hab. n. prawnych Ryszard Szostak – ekspert zamówień publicznych, radca prawny, wieloletni Członek Rady Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych Warszawa, Arbiter z listy Prezesa UZP Warszawa (1995-2004), autor ponad 200 publikacji.

Warsztaty: mgr inż. Krzysztof Mirski – Arbiter z listy Prezesa UZP 1995-2007

 TERMIN SZKOLENIA JEDNODNIOWEG0     900-1530

MIEJSCE:  w siedzibie zamawiającego

CENA SZKOLENIA:   Promocyjna           170 zł/os od 10 os.

                                                                               200 zł/os od 5  – 9 osób

                                                                               220 zł/os, od  2 -4  osób

                                                                               240 zł/os, przy 1 osobie  

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników Zamawiającego: opisujących przedmiot zamówienia, szacujących wartość zamówienia, ustalających warunki i kryteria oceny ofert, zawierających umowy i nadzorujących wykonanie zamówień publicznych – pracowników samorządowych oraz podległych jednostek.  Przy wpłatach przed szkoleniem 10% rabatu. (wystawiamy fakturę proforma przed szkoleniem, oryginał faktury na szkoleniu). W przypadku środków publicznych  wys. w min. 70% kosztu szkolenia, usługa jest zwolniona z podatku VAT.  

Materiały: Niezbędnik dla Zamawiających – w wersji kieszonkowej – 220 stron: tekst jednolity ustawy ze zmianami w trybie porównawczym + nowe przepisy wykonawcze oraz wyciąg z ustaw związanych Kodeks cywilny, PB+ notatnik. W cenie: wykład, materiały,  certyfikat, konsultacje,  kawa, herbata.

W przypadku środków publicznych  wys. w min. 70% kosztu szkolenia, usługa jest zwolniona z podatku VAT.  

 PROGRAM SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO:

 Planowanie zamówień publicznych, zamówienia do 30 000 euro.

 1. Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a zmiany planu finansowego w ciągu roku budżetowego.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia jako postawy szacowania wartości zamówienia.
 3. Status zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Rejestry i regulaminy udzielania zamówień publicznych.
 4. Udzielanie zamówień finansowanych ze środków UE w prognozie finansowej 2014-2020 wg Wytycznych Ministra Rozwoju.
 5. Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień publicznych, tzw. Taryfikator korekt finansowych.
 1. Warunki ubiegania się o zamówienie publiczne
 1. Kształtowanie warunków wymaganych od wykonawców w nowym ujęciu.
 2. Nowe warunki wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum).
 3. Obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy wykluczeń.
 4. JEDZ – Edytowalna wersja lub Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD.
 5. Dokumentowanie spełniania wymaganych warunków przez wykonawców wg nowego rozporządzenia.
 6. Pozostałe zagadnienia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

III. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nowym ujęciu

 1. Procedura odwrócona (korzyści i niebezpieczeństwa).
 2. Zasady zamawiania usług społecznych (procedura uproszczona).
 3. Skutki podziału zamówienia na części (art. 36aa Pzp)
 4. Zastrzeżenie udzielenia zamówień podobnych z wolnej ręki.
 5. Kontrola nad podwykonawstwem.
 1. Podstawy odrzucenia oferty w nowym ujęciu, problem rażąco niskiej ceny i elementów ceny ofertowej.
 2. Zasady kształtowania kryteriów oceny ofert.
 3. Konstruowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert w praktyce.
 4. Problem zamówień in house.
 5. Pozostałe zagadnienia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

 

IV. Umowy i nowe poszerzone warunki zmian umów w sprawach zamówień publicznych w praktyce

 1. Konstruowanie umowy pisemnej na usługi lub roboty budowlane: warunki współdziałania stron, nadzór, zabezpieczanie roszczeń, egzekwowanie powinności, zastrzeganie kar umownych itd.
 2. Klauzule warunkowe w umowie
 3. Rodzaje wynagrodzeń, warunki dopuszczalnej zmiany lub indeksacji wynagrodzenia.
 4. Nieistotne odstępstwa od dyspozycji projektu architektoniczno – budowlanego po nowelizacji prawa budowlanego.
 5. Dopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne.
 6. Odstąpienie od umowy w sytuacjach z art. 145 – 145a Pzp oraz   jego praktyczne konsekwencje.
 7. Nadzór nad realizacją umowy, funkcjonowanie zespołu nadzorczego, a status inspektora nadzoru inwestorskiego.
 8. Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia,  kontrola podstaw zapłaty.
 9. Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia, a gwarancja dodatkowa.
 10. Obowiązek dochodzenia roszczeń, zaspokojenie roszczenia  z przedmiotu
 11. Dyskusja

 

 ORGANIZATOR  SZKOLENIA kontakt:   tel. 504 234 362  tel/fax: 12 655 33 71,                  

- karta zgłoszenia w załączeniu                    e-mail: g.mirska@onet.pl

                                       Z poważaniem mgr inż. Grażyna Mirska

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej 2016 – SZAFLARY – GORĄCE ŹRÓDŁA SZKOLENIE WYJAZDOWE

OFERTA

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE OTWARTE WYJAZDOWE W SZAFLARACH - Gorące Źródła

Zamówienia publiczne po nowelizacji obowiązującej od dnia 28.07.2016 r.

(Dz.U. z 2016r. poz. 1020)

prowadzi

prof. dr hab. n. prawnych Ryszard Szostak

- radca prawny, ekspert ds. zamówień publicznych – Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP Warszawa, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP Warszawa, autor i współautor ponad 200 publikacji.

III. SZKOLENIE WYJAZDOWE WISŁA:

Termin: od godz. 10.30 – rejestracja 1 dnia  do obiadu.
Cena ogółem: Rabaty przy 2 – 3 osobach – 1150 zł/os w cenie noclegi, wyżywienie, wykłady, materiały, certyfikaty. Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej do 10 października 2016r.
Cena bez rabatu: za Moduł 1 i 2: 1300 zł/os:
MODUŁ 1:1450 zł/os: 2 noclegi, wyżywienie (od obiadu 1 dnia do śniadania 2 dnia), wykłady, materiały, certyfikat. (Cena po rabacie 2–3 os 1300 zł/os)
WYKŁADY: 1 dzień od 11.00 – 19.00 PRZERWA OBIADOWA: 14-15
WYKŁADY: 2 dzień od 8.00 – 19.00 PRZERWA OBIADOWA: 14-15
Wykładowca: prof. dr hab. n. prawnych Ryszard Szostak
MODUŁ 2: (350 zł/os:  wyżywienie,  warsztaty, materiały, (Cena po rabacie 2-3 os 250 zł/os)

3 dzień WARSZTATY PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADACH od 800 – 1400
Trenerzy: mgr inż. Krzysztof i radca prawny Agnieszka Mirska – praktycy.
MIEJSCE SZKOLENIA: SZAFLARYBorowy Dwór -Biznes,  Gorące Źródła, Fun-Szaflary, ul. Cieplice 1A, 34-424 Szaflary, w czasie wolnym od zajęć – możliwość korzystania z gorących żródeł, kręgielni.

ORGANIZATOR SZKOLENIA: Doradztwo Prawnie i Szkolenia „Eko-Konsult” mgr inż. Grażyna Mirska Kraków, Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Agnieszka Mirska, ul. Obozowa 45c lok. 6 e-mail: ekokonsult@interia.pl, tel. 513-060-080, tel. 513-060-080.

Program obejmujący: wykłady i warsztaty na przykładowych SIWZ, prześlemy dla zainteresowanych.

OFERTA SZKOLENIA Zamówienia publiczne po nowelizacji w siedzibie Zamawiającego

OFERTA SZKOLENIA zamkniętego dedykowanego dla rodzajów zamówień udzielanych przez Zamawiającego i organizowane w siedzibie Zamawiającego

Organizator Firma Doradztwo Prawne i Szkolenia „Eko-Konsult” Kraków przy współpracy Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Mirska „Consensus” zapewniają najwyższy poziom szkolenia i materiały autorskie.

 Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym w jego siedzibie.

Wstępne ceny w zależności od  ilości osób np. dla 10 osób – 310 zł/os, dla 20 osób – 250 zł/os., dla 30 osób – 200 zł/os  + VAT

(powyżej 70% płatności ze środków publicznych płatność jest zwolniona z VAT-u)

 Wykład połączony z prezentacją multimedialną omawianych przepisów
i orzecznictwa.

Referencje ze  szkoleń z nowelizacji Pzp w siedzibie zamawiających są na naszej stronie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 504 234 362 , tel. 513-060-080 lub na adres: ekokonsult@interia.pl

 

Ubezpieczenia społeczne – Zmiany do zasad obejmowania osób wykonujących umowy cywilno-prawne 2016r.

Zapraszamy na szkolenie pt.:

Zmiany do zasad obejmowania ubezpieczeniami społecznymi
osób wykonujących umowy cywilno-prawne od 1 stycznia 2016r.

 

Trener: Teresa Więckowska

Specjalistka ds. ubezpieczeń społecznych, praktyk, prawnik, długoletnia specjalistka.

Zapraszamy na szkolenie „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów…”

Kolejne szkolenie z Wycinki zieleni!

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o ochronie przyrody”

Terminy szkolenia do wyboru:

Lp. Data Miejsce, Godz. 10:00-15:00 Cena przy 1 os. Cena przy 2+ os.
1. 20.05.2016r Kraków ul. Wodna 17
Mapa Kraków
225zł/os. 210zł/os.
2. 29.04.2016r Częstochowa ul. Wieluńska 23
Mapa Częstochowa
 250zł/os.  235zł/os.

 

Szkolenie – Zwolnienia lekarskie 2016r i zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Zapraszamy na szkolenie autorskie pt.:

Zwolnienia lekarskie od 1.01.2016r. w formie elektronicznej, zmiany w zasiłkach macierzyńskich.

Program: Zmiany w zasadach ustalania prawa i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wprowadzone od 14.08.2015r. i 1.01.2016r.

ZUS! Recenzja ze szkolenia w Częstochowie

W Częstochowie  odbyło się szkolenie pt.:

Zwolnienia lekarskie 2016r i zmiany w zasiłkach macierzyńskich, ZUS.

Szkolenie trwało 6 godzin, w pięknej sali znajdującej się w restauracji Mare e Monti ul.Wieluńska 23 przy Jasnej Górze. Uczestnicy szkolenia byli aktywni, szczególne w zakresie Elektronicznych zwolnień lekarskich. Nasza trenerka Pani mgr Krystyna Ligorowska otrzymała wiele pozytywnych komentarzy z uwagi na to, że przedstawiła interpretacje i przykłady do zmian w przepisach. Frekwencja także dopisała, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim za przybycie.

Stażysta do kancelarii prawnej poszukiwany!

Stażysta Poszukiwany

Stażysta poszukiwany!

Poszukujemy osoby po ukończeniu studiów ekonomicznych, informatycznych, prawa lub administracji.

Szukamy osób, które mieszkają na terenie miasta Krakowa, Rabki Zdrój i okolic.
Chętne osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośrednio do naszego biura Eko-Konsult ul.Wodna 17 Kraków.
Nr telefonu: 513 060 080 lub 502 519 529

Zapraszamy na szkolenie „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów…”

 

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zmian przepisów ustawy o ochronie przyrody”

Termin szkolenia:

1. 25 marzec 2016 r Kraków ul. Wodna 17 godz. 10:00-15:00
2. 29 kwiecień 2016 r Częstochowa ul. Wieluńska 23 godz. 10:00-15:00

Poszukiwany trener Microsoft Office

Nasza firma szkoleniowa poszukuje trenera zaawansowanej obsługi Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point oraz Prezi.
Prosimy o kontakt pod nr 513060080.

Program Prosument – pomagamy w wypełnianiu wniosków

Informacje na temat programu Prosument:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Prosimy o kontakt, pomożemy w wypełnianiu wniosku o otrzymanie dofinansowania do przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Poszukujemy ekipy do montażu instalacji

Zlecimy wykonanie instalacji fotowoltaicznych
Poszukujemy ekipy do montażu instalacji fotowoltaicznych.
Praca na terenie całej Polski.
Kontakt wyłącznie przez formularz na stronie: http://eko-konsult.com.pl/kontakt/

Zapraszamy na szkolenia dofinansowane w 90%

Zapraszamy na szkolenia dofinansowane w 90%
a. osób o niskich kwalifikacjach;
b. osób powyżej 50 roku życia;
c. osób w wieku poniżej 30 lat;
d. osób z niepełnosprawnościami;
e. kobiet ;

Szkolenia będą prowadzone z zawodów:
-ds. specjalisty ds. zamówień publicznych
-ds. obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych lub seniorów
-ds. specjalisty ds. ochrony środowiska,
-ds. monterów instalacji fotowoltaicznej
-ds. kadr i płac
-ds. komputerowej księgowości
-ds. obsługi kas fiskalnych i kart płatniczych

Data szkoleń: listopad – grudzień 2015
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub faxowy

Artykuł z Gazety prawnej o zmianach opłat za wycinkę drzew i krzewów

Część III.

Czy po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody kara będzie zależała od dochodu.

Organ będzie mógł umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznym, które usunęły lub zniszczyły drzewo albo krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taka możliwość będzie miała istniała wtedy, gdy winni nie będą w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Warunkiem koniecznym do takiego uznania będzie dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Nowelizacja przewiduje też możliwość stosowania korzystniejszych przepisów do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

Podstawa prawna: Art. 29 pkt. 11, art. 53 ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw, w tym do ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., z póź. zm.).

Zmiana ustawy o wycince zieleni

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu poprawek Senatu została uchwalona ostatecznie przez Sejm i przekazana 30 czerwca 2015r. Prezydentowi RP do podpisu.

Idą zmiany w systemie opłat oraz kar za wycięcie drzew – projekt ustawy o ochronie przyrody u prezydenta RP

Sądy administracyjne orzekają na korzyść mieszkańców gminy, którzy przed wycięciem drzewa nie uzyskali stosownej zgody. Sąd Administracyjny (wyrok z 4 grudnia 2014 r., sygn.. akt II OSK 2697/14) uznał, że zasadne jest niestosowanie przepisu, zgodnie z którym kara powinna być wymierzona , ponieważ ta regulacja została uznana za niekonstytucyjną. Wymierzane na jego podstawie sankcje są nieproporcjonalne do szkody wyrządzonej w środowisku. Sąd powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 (syg. akt SK 6/12). Zgodnie z nim nakładane kary za nielegalną w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, jest  niezgodne z Konstytucją RP. Obecne regulacje przestaną obowiązywać najpóźniej w styczniu 2016 r., ale najpewniej stanie się to szybciej. W parlamencie są właśnie na ukończeniu prace, które wprowadzają istotne modyfikacje dotyczące zmiany sposobu wyliczania sankcji za wyrąb bez zezwolenia. Mają wejść 30 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Podstawa prawna Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)

Oferta szkoleniowa:

http://eko-konsult.com.pl/wp-content/uploads/2014/10/OFERTA-Wycinka-zieleni-sl.pdf

Fotowoltaika – szkolenia dla monterów

Termin szkolenia: 4 dni szkolenia: 12,13 i 19,20 listopad

Karta zgłoszeniowa: http://eko-konsult.com.pl/karta-zgloszeniowa/
Program prześlemy dla zainteresowanych osób szkoleniem.
Pytania prosimy kierować pod 12 655 33 71 lub 513 060 080
Szczegóły dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Pomagamy w zakresie składania wniosków o dofinansowanie dotyczące odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT (linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii).

Oferujemy pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu środków na sprawy związane z BHP

Informujemy, iż mogą Państwo  z naszą pomocą jako pracodawcy zdobyć środki finansowe na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności na:
 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.
Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)
1 2 3 4 5 6 7
o Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
o Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
o Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
o Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

Zapraszamy na szkolenie z „Małych zamówień publicznych”

Zapraszamy na szkolenie „Małe zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy Pzp” dnia, 24 czerwca 2016 r.godz. 9:30 – 15:00

Cena: 180 zł /os. obejmuje:

Wykład, ćwiczenia, materiały, kawę,
herbatę, lunch

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy szkoleniowej:

Kraków, ul. Wodna 17

sala konferencyjna I piętro

 

Orzeczenia – wycinka drzew

artykół

stat4u