Monthly Archives: Lipiec 2015

Zmiana ustawy o wycince zieleni

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po rozpatrzeniu poprawek Senatu została uchwalona ostatecznie przez Sejm i przekazana 30 czerwca 2015r. Prezydentowi RP do podpisu.

Idą zmiany w systemie opłat oraz kar za wycięcie drzew – projekt ustawy o ochronie przyrody u prezydenta RP

Sądy administracyjne orzekają na korzyść mieszkańców gminy, którzy przed wycięciem drzewa nie uzyskali stosownej zgody. Sąd Administracyjny (wyrok z 4 grudnia 2014 r., sygn.. akt II OSK 2697/14) uznał, że zasadne jest niestosowanie przepisu, zgodnie z którym kara powinna być wymierzona , ponieważ ta regulacja została uznana za niekonstytucyjną. Wymierzane na jego podstawie sankcje są nieproporcjonalne do szkody wyrządzonej w środowisku. Sąd powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 (syg. akt SK 6/12). Zgodnie z nim nakładane kary za nielegalną w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, jest  niezgodne z Konstytucją RP. Obecne regulacje przestaną obowiązywać najpóźniej w styczniu 2016 r., ale najpewniej stanie się to szybciej. W parlamencie są właśnie na ukończeniu prace, które wprowadzają istotne modyfikacje dotyczące zmiany sposobu wyliczania sankcji za wyrąb bez zezwolenia. Mają wejść 30 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Podstawa prawna Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.)

Oferta szkoleniowa:

http://eko-konsult.com.pl/wp-content/uploads/2014/10/OFERTA-Wycinka-zieleni-sl.pdf

Fotowoltaika – szkolenia dla monterów

Termin szkolenia: 4 dni szkolenia: 12,13 i 19,20 listopad

Karta zgłoszeniowa: http://eko-konsult.com.pl/karta-zgloszeniowa/
Program prześlemy dla zainteresowanych osób szkoleniem.
Pytania prosimy kierować pod 12 655 33 71 lub 513 060 080
Szczegóły dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Pomagamy w zakresie składania wniosków o dofinansowanie dotyczące odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT (linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii).