Monthly Archives: Wrzesień 2015

Zapraszamy na szkolenia dofinansowane w 90%

Zapraszamy na szkolenia dofinansowane w 90%
a. osób o niskich kwalifikacjach;
b. osób powyżej 50 roku życia;
c. osób w wieku poniżej 30 lat;
d. osób z niepełnosprawnościami;
e. kobiet ;

Szkolenia będą prowadzone z zawodów:
-ds. specjalisty ds. zamówień publicznych
-ds. obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych lub seniorów
-ds. specjalisty ds. ochrony środowiska,
-ds. monterów instalacji fotowoltaicznej
-ds. kadr i płac
-ds. komputerowej księgowości
-ds. obsługi kas fiskalnych i kart płatniczych

Data szkoleń: listopad – grudzień 2015
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub faxowy

Artykuł z Gazety prawnej o zmianach opłat za wycinkę drzew i krzewów

Część III.

Czy po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody kara będzie zależała od dochodu.

Organ będzie mógł umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznym, które usunęły lub zniszczyły drzewo albo krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taka możliwość będzie miała istniała wtedy, gdy winni nie będą w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Warunkiem koniecznym do takiego uznania będzie dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Nowelizacja przewiduje też możliwość stosowania korzystniejszych przepisów do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

Podstawa prawna: Art. 29 pkt. 11, art. 53 ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw, w tym do ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., z póź. zm.).