Monthly Archives: Styczeń 2016

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej 2016 – SZAFLARY – GORĄCE ŹRÓDŁA SZKOLENIE WYJAZDOWE

OFERTA

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE OTWARTE WYJAZDOWE W SZAFLARACH - Gorące Źródła

Zamówienia publiczne po nowelizacji obowiązującej od dnia 28.07.2016 r.

(Dz.U. z 2016r. poz. 1020)

prowadzi

prof. dr hab. n. prawnych Ryszard Szostak

- radca prawny, ekspert ds. zamówień publicznych – Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP Warszawa, wieloletni arbiter z listy Prezesa UZP Warszawa, autor i współautor ponad 200 publikacji.

III. SZKOLENIE WYJAZDOWE WISŁA:

Termin: od godz. 10.30 – rejestracja 1 dnia  do obiadu.
Cena ogółem: Rabaty przy 2 – 3 osobach – 1150 zł/os w cenie noclegi, wyżywienie, wykłady, materiały, certyfikaty. Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej do 10 października 2016r.
Cena bez rabatu: za Moduł 1 i 2: 1300 zł/os:
MODUŁ 1:1450 zł/os: 2 noclegi, wyżywienie (od obiadu 1 dnia do śniadania 2 dnia), wykłady, materiały, certyfikat. (Cena po rabacie 2–3 os 1300 zł/os)
WYKŁADY: 1 dzień od 11.00 – 19.00 PRZERWA OBIADOWA: 14-15
WYKŁADY: 2 dzień od 8.00 – 19.00 PRZERWA OBIADOWA: 14-15
Wykładowca: prof. dr hab. n. prawnych Ryszard Szostak
MODUŁ 2: (350 zł/os:  wyżywienie,  warsztaty, materiały, (Cena po rabacie 2-3 os 250 zł/os)

3 dzień WARSZTATY PRAKTYCZNE NA PRZYKŁADACH od 800 – 1400
Trenerzy: mgr inż. Krzysztof i radca prawny Agnieszka Mirska – praktycy.
MIEJSCE SZKOLENIA: SZAFLARYBorowy Dwór -Biznes,  Gorące Źródła, Fun-Szaflary, ul. Cieplice 1A, 34-424 Szaflary, w czasie wolnym od zajęć – możliwość korzystania z gorących żródeł, kręgielni.

ORGANIZATOR SZKOLENIA: Doradztwo Prawnie i Szkolenia „Eko-Konsult” mgr inż. Grażyna Mirska Kraków, Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Agnieszka Mirska, ul. Obozowa 45c lok. 6 e-mail: ekokonsult@interia.pl, tel. 513-060-080, tel. 513-060-080.

Program obejmujący: wykłady i warsztaty na przykładowych SIWZ, prześlemy dla zainteresowanych.

OFERTA SZKOLENIA Zamówienia publiczne po nowelizacji w siedzibie Zamawiającego

OFERTA SZKOLENIA zamkniętego dedykowanego dla rodzajów zamówień udzielanych przez Zamawiającego i organizowane w siedzibie Zamawiającego

Organizator Firma Doradztwo Prawne i Szkolenia „Eko-Konsult” Kraków przy współpracy Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Mirska „Consensus” zapewniają najwyższy poziom szkolenia i materiały autorskie.

 Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym w jego siedzibie.

Wstępne ceny w zależności od  ilości osób np. dla 10 osób – 310 zł/os, dla 20 osób – 250 zł/os., dla 30 osób – 200 zł/os  + VAT

(powyżej 70% płatności ze środków publicznych płatność jest zwolniona z VAT-u)

 Wykład połączony z prezentacją multimedialną omawianych przepisów
i orzecznictwa.

Referencje ze  szkoleń z nowelizacji Pzp w siedzibie zamawiających są na naszej stronie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 504 234 362 , tel. 513-060-080 lub na adres: ekokonsult@interia.pl