Artykuł z Gazety prawnej o zmianach opłat za wycinkę drzew i krzewów

Część III.

Czy po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody kara będzie zależała od dochodu.

Organ będzie mógł umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznym, które usunęły lub zniszczyły drzewo albo krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taka możliwość będzie miała istniała wtedy, gdy winni nie będą w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Warunkiem koniecznym do takiego uznania będzie dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Nowelizacja przewiduje też możliwość stosowania korzystniejszych przepisów do spraw niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

Podstawa prawna: Art. 29 pkt. 11, art. 53 ustawy o zmianie ustaw o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw, w tym do ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., z póź. zm.).

Część IV

Czy po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody trzeba zapłacić za zgodę w przypadku osób fizycznych, które zamierzają przeprowadzić wyrąb na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej np. pod podstawienie altanki?

Nie nalicza się opłat za wycięcie drzew lub krzewów w przypadku osób fizycznych, które zamierzają przeprowadzić wyrąb na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak brak kosztów, które trzeba byłoby usiścić, nie oznacza, że o zezwolenie nie trzeba wystąpić. Zgoda wójta, burmistrza czy prezydenta jest niezbędna, aby móc przeprowadzić wycinkę zgodnie z prawem. Nowe przepisy, które będą obowiązywać, precyzują natomiast, co musi się znajdować w piśmie o zezwolenie na wyrąb.

Podstawa prawna:

Art. 29 pkt.8 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym do ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., z póź. zm.).

Część V

Czy po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody za wycięcie starego drzewa zapłaci się mniej?

Nowelizacja, nad którą były prowadzone prace, nadal uzależnia ustawodawca stawkę, na podstawie której wyliczana jest opłata, od obwodu pnia – czyli im starsze, większe drzewo, tym drożej. W przeciwieństwie jednak do obecnych przepisów będzie rosła tylko do pewnego momentu. W przypadku drzewa o obwodzie pnia do 25 cm będzie to maksymalnie 97,88 zł, od 26 do 50 cm – 342,56 zł, dla roślin od 51 do 100 cm – 648,42 zł. Największa będzie w przypadku drzew od 101 do 200 cm obwodu – 763,77 zł. Dalej stawka zacznie spadać. I tak przy wyliczaniu opłaty dla przedsiębiorcy za wycięcie rośliny o obwodzie od 201 do 300 cm wyniesie 681,63 zł, od 301 do 500 cm – 542,26 zł, a dla drzew, których obwód pnia przekracza 300 cm, kwota spadnie do 376,07 zł. Ustawodawca wyszedł z założenia, że starsze drzewa nie niosą już dla przyrody takiej wartości ekologicznej. Ponadto nowelizacja zakłada, że w przypadku drzew, które nie rokują przeżycia, opłaty nie będą w ogóle naliczane. Ustawa wskazuje, że ostatecznie o wysokości stawek co roku decyduje minister środowiska – ogłasza je do 31 października, podlegają one bowiem waloryzacji. Nowe, korzystniejsze stawki będą również brane pod uwagę przy wyliczaniu kar dla osób, które zdecydują się na wycinkę bez zezwolenia.

Podstawa prawna:

Art. 29 pkt. 8, pkt. 11 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw w tym do ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., z póź. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>