Książeczka pzp

Zapraszamy do zakupu wydania kieszonkowego tekstu jednolitego ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego od 16 kwietnia 2014r. z uwzględnieniem erraty ze zmianami z dnia 25 lipca 2014r. i 10 sierpnia 2014, wyróżnieniem wprowadzonych zmian w wersji porównawczej kolorem niebieskim oraz z przepisami wykonawczymi i przepisami związanymi w tym w szczególności:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

KOSZT WYSYŁKI:

1 szt. – 5 zł

2 – 4 szt. – 6 zł

5 – 10 szt. – 9 zł

W celu złożenia zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wersja

Ilość

Nazwa Firmy

Adres

NIP

Uwagi

stat4u