NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA SZKOLENIA 1-DNIOWEGO OTWARTEGO

OFERTA  SZKOLENIA:

 Trudności, wątpliwości, błędy praktyki w udzielaniu zamówień publicznych po nowelizacji z uwzględnieniem przykładów naruszeń w świetle najnowszych wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP oraz orzecznictwa 2016-2017 KIO, SO, SA i Sądu Najwyższego  (Dz.U. z 2016r. poz. 1020):

 Wykładowca:  prof. dr hab. n. prawnych Ryszard Szostak – ekspert zamówień publicznych, radca prawny, wieloletni Członek Rady Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych Warszawa, Arbiter z listy Prezesa UZP Warszawa (1995-2004), autor ponad 200 publikacji.

Warsztaty: mgr inż. Krzysztof Mirski – Arbiter z listy Prezesa UZP 1995-2007

 TERMIN SZKOLENIA JEDNODNIOWEG0     900-1530

MIEJSCE:  w siedzibie zamawiającego

CENA SZKOLENIA:   Promocyjna           170 zł/os od 10 os.

                                                                               200 zł/os od 5  – 9 osób

                                                                               220 zł/os, od  2 -4  osób

                                                                               240 zł/os, przy 1 osobie  

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracowników Zamawiającego: opisujących przedmiot zamówienia, szacujących wartość zamówienia, ustalających warunki i kryteria oceny ofert, zawierających umowy i nadzorujących wykonanie zamówień publicznych – pracowników samorządowych oraz podległych jednostek.  Przy wpłatach przed szkoleniem 10% rabatu. (wystawiamy fakturę proforma przed szkoleniem, oryginał faktury na szkoleniu). W przypadku środków publicznych  wys. w min. 70% kosztu szkolenia, usługa jest zwolniona z podatku VAT.  

Materiały: Niezbędnik dla Zamawiających – w wersji kieszonkowej – 220 stron: tekst jednolity ustawy ze zmianami w trybie porównawczym + nowe przepisy wykonawcze oraz wyciąg z ustaw związanych Kodeks cywilny, PB+ notatnik. W cenie: wykład, materiały,  certyfikat, konsultacje,  kawa, herbata.

W przypadku środków publicznych  wys. w min. 70% kosztu szkolenia, usługa jest zwolniona z podatku VAT.  

 PROGRAM SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO:

 Planowanie zamówień publicznych, zamówienia do 30 000 euro.

 1. Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a zmiany planu finansowego w ciągu roku budżetowego.
 2. Określenie przedmiotu zamówienia jako postawy szacowania wartości zamówienia.
 3. Status zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Rejestry i regulaminy udzielania zamówień publicznych.
 4. Udzielanie zamówień finansowanych ze środków UE w prognozie finansowej 2014-2020 wg Wytycznych Ministra Rozwoju.
 5. Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień publicznych, tzw. Taryfikator korekt finansowych.
 1. Warunki ubiegania się o zamówienie publiczne
 1. Kształtowanie warunków wymaganych od wykonawców w nowym ujęciu.
 2. Nowe warunki wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum).
 3. Obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy wykluczeń.
 4. JEDZ – Edytowalna wersja lub Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD.
 5. Dokumentowanie spełniania wymaganych warunków przez wykonawców wg nowego rozporządzenia.
 6. Pozostałe zagadnienia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

III. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nowym ujęciu

 1. Procedura odwrócona (korzyści i niebezpieczeństwa).
 2. Zasady zamawiania usług społecznych (procedura uproszczona).
 3. Skutki podziału zamówienia na części (art. 36aa Pzp)
 4. Zastrzeżenie udzielenia zamówień podobnych z wolnej ręki.
 5. Kontrola nad podwykonawstwem.
 1. Podstawy odrzucenia oferty w nowym ujęciu, problem rażąco niskiej ceny i elementów ceny ofertowej.
 2. Zasady kształtowania kryteriów oceny ofert.
 3. Konstruowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert w praktyce.
 4. Problem zamówień in house.
 5. Pozostałe zagadnienia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

 

IV. Umowy i nowe poszerzone warunki zmian umów w sprawach zamówień publicznych w praktyce

 1. Konstruowanie umowy pisemnej na usługi lub roboty budowlane: warunki współdziałania stron, nadzór, zabezpieczanie roszczeń, egzekwowanie powinności, zastrzeganie kar umownych itd.
 2. Klauzule warunkowe w umowie
 3. Rodzaje wynagrodzeń, warunki dopuszczalnej zmiany lub indeksacji wynagrodzenia.
 4. Nieistotne odstępstwa od dyspozycji projektu architektoniczno – budowlanego po nowelizacji prawa budowlanego.
 5. Dopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne.
 6. Odstąpienie od umowy w sytuacjach z art. 145 – 145a Pzp oraz   jego praktyczne konsekwencje.
 7. Nadzór nad realizacją umowy, funkcjonowanie zespołu nadzorczego, a status inspektora nadzoru inwestorskiego.
 8. Znaczenie prawne odbioru przedmiotu zamówienia,  kontrola podstaw zapłaty.
 9. Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia, a gwarancja dodatkowa.
 10. Obowiązek dochodzenia roszczeń, zaspokojenie roszczenia  z przedmiotu
 11. Dyskusja

 

 ORGANIZATOR  SZKOLENIA kontakt:   tel. 504 234 362  tel/fax: 12 655 33 71,                  

- karta zgłoszenia w załączeniu                    e-mail: g.mirska@onet.pl

                                       Z poważaniem mgr inż. Grażyna Mirska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>