Program z podróży służbowych krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013r.”

Szkolenie z Podróży służbowych krajowych i zagranicznych z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013r.”,

które odbędzie się:

 TERMIN: 27.10.2014r., godz. 10:00-15:00, ul. Wodna 17 Kraków

KOSZT SZKOLENIA:  140zł/os;  120zł/os przy 2 osobach;  100zł/os w przypadku 3 i 4 osobach

(w cenie: wykład, materiały, certyfikat, poczęstunek)

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1 Podstawowe definicje

1. Źródła prawa
2. Definicja pojęcia „podróż służbowa”
3. Miejsce wykonywania pracy
4. Jazdy lokalne a podróże służbowe
5. Zakres podmiotowy, czyli kto może zostać oddelegowany w podróż
6. Podróże osób niebędących pracownikami
7. Dokumentacja w podróży służbowej (polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży)
8. Umowy zawierane z pracownikami – podróże służbowe, jazdy lokalne, używanie samochodu firmowego

Moduł II Należności przysługujące w delegacji od 1.03.2013 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01. 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

1. Diety – wysokość, zasady ustalania w podróżach krajowych i zagranicznych – po zmianach od 1.03. 2013 r.
2. Dieta a zwrot kosztów za wyżywienie – omówienie różnych przypadków (zapewnienie częściowego, pełnego wyżywienia pracownikowi)
3. Czas pracy a wysokość diety
4. Urlop na żądanie, choroba pracownika a wysokość diety.
5. Rozliczanie kosztów noclegu (ryczałt, faktury)
6. Rozliczanie kosztów przejazdu (przejazd samochodem własnym lub firmowym, przejazd środkami komunikacji kolejowej, lotniczej i morskiej)
7. Różnice kursowe i przeliczanie walut obcych  związane z podróżą służbową
8. Sposoby rozliczania używania samochodu przez pracownika, czyli ryczałt i kilometrówka w jazdach lokalnych i podróżach służbowych
9. Ewidencja przebiegu pojazdu

Moduł III Podatkowe rozliczenie podróży służbowych.

1. Zwolnienie podatkowe należności z tytułu podróży służbowych
2. Dokumentacja niezbędne dla rozliczeń podatkowych (faktury, rachunki, oświadczenia,ewidencje)
3. Koszty podatkowe pracodawcy z tytułu podróży służbowych
4. Podatkowe skutki przekroczenia limitów wynikających z przepisów rozporządzeń
5. Odrębne regulacje w zakresie jazd lokalnych (opodatkowania pracowników,koszty pracodawcy)
6. Przeliczanie na złotówki należności za zagraniczne podróże służbowe

Moduł IV Podróże właścicieli.

1. Ogólne zasady rozliczania podróży osób niebędących pracownikami
2. Podróże osób prowadzących własną działalność gospodarczą

Moduł V Samochód w podróży służbowej. Podatkowe aspekty używania samochodów w firmie Podróż służbowa samochodem firmowym i prywatnym

1. Podróż służbowa samochodem firmowym i prywatnym
2. Znaczenie ewidencji przebiegu pojazdu
3. Używanie samochodu w jazdach lokalnych
4. Leasing samochodów
5. Koszty podatkowe ubezpieczenie samochodu firmowego
6. Koszty remontów.

WYKŁADOWCA:  mgr Joanna Kordula

 

stat4u